Online User

شارژ ایرانسل

فال حافظ

پیچک

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic
 

پنجشنبه 23 خرداد 1392

دو ماهیگیر  روزی، دو مرد به ماهی گیری رفتند. یکی از آن ها، ماهی گیر بسیار کار کشته و متبحری بود، اما دیگری سر رشته ای از این کار نداشت. هر بار که ماهیگیر کار کشته، ماهی بزرگی را صید می کرد، بلافاصله آن را در یک ظرف پر از یخ می انداخت تا تر و تازه بماند و فاسد نشود، اما هر بار که ماهی گیر بی تجربه، یک ماهی بزرگ صید می کرد، دوباره آن را به آب می انداخت. 
  ماهیگیر متبحر که تا شب شاهد این ماجرا بود، از اینکه می دید دوستش تمام مدت وقتش را تلف می کند، کاسه صبرش لبریز شد و پرسید: چرا هر ماهی بزرگ که صید می کنی دوباره به آب می اندازی؟
  ماهیگیر بی تجربه جواب داد: برای اینکه من فقط یک تابه کوچک دارم!


چهارشنبه 23 اسفند 1391

داستان یک قتل(واقعی)خسته وکوفته سوار اتوبوس شدم تا برگردم خونه . باز هم اون فکرها حالم رو پریشون می کنند نمی دونم چی کار بکنم روز به روز نفرت بیشتری نسبت به اون پیدا می کنم وقتی که به گذشته فکر می کنممیبینم پر است از خراب کاریهای اون بالاخره که چی تا کی می تونم تحملش کنم .از اتوبوس پیاده می شم وبه سمت خیابونی که به خونه ختم میشه می رم تو خیابون زوجهای جوونی رو می بینم که دست تو دست هم با خوبی وخوشی به هم میگن و می خندند بعد که به خودم فکر می کنم حسرت....
همینطوری که می رفتم چشمم به یه داروخانهای افتاد یادم امد که یکی از همکار ها یک چیزهای در مورد مرگ موش گفته بود ناگهان یه فکرهای به سرم زد اولش به خودم گفتم نه این کار درستی نیست من که هنوز به اخر خط نرسیدم اما در اصل به اخر خط رسیده بودم دیگه باید چه اتفاقی می افتاد که نیافتاده بود بعد از مدتی کلنجار با خودم دیدم من که شهامت و جرات کار دیگه ای رو نداشتم این بهترین روش بود هر جوری بود از دارو خانه یه مرگ موش گرفتم و رفتم به طرف خانه.
کلید داشتم در خانه رو باز کردم رفتم داخل . خانه مثل همیشه ساکت بود انگار که نه انگار کسی هم تو خونه هست رفتم اشپزخانه حسابی به هم ریخته بود. دیگه کم کم موقعش شده بود هرچی نفرت ازش داشتم جمع کردم تا بتونم راحت تر کارم رو انجام بدم بدون اینکه به عواقب کارم فکر کنم با سنگدلی تمام شروع کردم دقیقا می دونستم که چی کار باید بکنم (بنا به دلایل بد اموزی این قسمت توضیح داده نمی شود) .


جمعه 22 دی 1391

گیلاسنابینا : مگر شرط نکردیم از گیلاسهای این سبد یکی یکی بخوریم ؟
بینا : آری
نابینا : پس تو با چه عُذری سه تا سه تا می خوری ؟
بینا : تو حقیقتا" نابینایی ؟!
نابینا : مادرزاد
بینا : چگونه دریافتی من سه تا سه تا می خورم ؟!
نابینا : آن گونه که من دو تا دو تا می خورم و تو هیچ معترض نمی شوی !


شنبه 16 دی 1391

شرلوک هلمز و دستیارششرلوک هلمز، کارآگاه معروف، و معاونش واتسون رفته بودند صحرانوردی و شب هم چادری زدند و زیر آن خوابیدند… 

نیمه های شب هلمز بیدار شد و آسمان را نگریست؛ بعد واتسون را بیدار کرد و گفت : نگاهی به بالا بینداز و به من بگو چه می بینی؟! 

واتسون گفت : میلیون ها ستاره می بینم ! 

هلمز گفت: چه نتیجه ای می گیری؟! 

واتسون گفت : از لحاظ روحانی نتیجه می گیرم که خداوند بزرگ است و ما چقدر در این دنیا حقیریم 

از لحاظ ستاره شناسی نتیجه می گیرم که زهره در برج مشتری است، پس باید اوایل تابستان باشد

از لحاظ فیزیکی نتیجه می گیرم که مریخ در محاذات قطب است، پس باید ساعت حدود سه نیمه شب باشد...! 

شرلوک هلمز قدری فکر کرد و گفت: واتسون ! تو احمقی بیش نیستی! نتیجه ی اول و مهمی که باید بگیری این است که چادر ما را دزدیده اند!!!

منبع: وبلاگ علمی تفریحی Elmi - T
دوشنبه 24 مهر 1391

باغ وحشباغ وحش شهر دو جانور جدید آورده بود و کلاس 3 الف دور قفس جمع شده بودند تا از نزدیک آنها را تماشا کنند.
معلم کلاس گفت: «خیلی به قفس نزدیک نشوید.»
یکیاز دانش آموزان گفت: «ولی خطرناک به نظر نمی رسند.»
دیگری گفت: «اتفاقآ خیلی بانمک اند.»
معلم گفت: «بانمک بنظر می رسند چون هنووز بزرگ نشده اند. البته اینکه کم سن و سال اند گاهی می توانند خطرناک باشند. آنها از روزی که به دنیا می آیند گوشت خوارند.»
یکی از دانش |آموزان پرسید: « یعنی ما را می خورند؟»
معلم گفت: «شاید»


سه شنبه 18 مهر 1391

دیوژن و پسرکدیوژن فیلسوف که شب ها توی خمره می خوابید، از مال دنیا تاس رنگ و رو رفته ای داشت که با آن آب می خورد. یک روز کنار رودخانه رفت تا با تاس آب بردارد. پسرکی را دیدکه خم شده بود و با دست آب می خورد.
 استاد از نادانی خود شرمنده شد و در برابر دانایی پسرک سر خم کرد. با خودش گفت: «وقتی دست چاره این کار است، چرا با تاس آب بخورم؟»
تاس را دور انداخت و توی گودی دستش آب خورد. پسرک تاس را برداشت و به راه افتاد. استاد متحیر مانده بود به خود آمد. دنبال پسرک رفت و گفت: « ای پسر دانا. به من بگو آن تاس به چه درد تو می خورد؟»
پسرک گفت: «ای پیرمرد بیچاره. وقتی تاس چاره این کار است، چرا با دست آب بخورم؟»
دیوژن تکان نخورد. جهان در برابر چشمانش درهم و برهم شد.
                                                                             پوروین محسنی آزاد


چهارشنبه 5 مهر 1391

دزد زیرکدزدی در شب پای دیوار خانه ای را می کند.
- چه می کنی؟
- طبل می زنم.
- چه طبلی است که صدایش درد نمی آید؟
- وقتی صبح شود صدایش در خواهد آمد!!
                                                                 
                                                                        منبع: داستانهایی از مثنوی
                                                                                                  گردآوری: پرهام صدیقی
 نظر را فراوش نکنید 


سه شنبه 4 مهر 1391

نگهبان کارواننگهبان کاروانی هنگام شهر به خواب رفت. دزدان آمدند و کاروان را غارت کردند... و پا به فرار گذاشتند. صبح کاروانیان دیدند که اموال و شتران آنها ناپدید شده. 
- چه شده است؟!
- دزدان نقابدار کاروان را غارت کردند.
- مگر تو سنگ بودی؟ چرا جلوی آنها را نگرفتی؟
- آنها زیاد بودند و من تنها بودم.
- اگر نمی توانستی با آنها مبارزه کنی باید فریاد می زدی تا ما بیدار شویم.
- در آن موقع شمشیر کشیدند و گفتند که اگر فریاد بزنی تو را می کشیم، من هم از ترس ساکت شدم.
- اما الان هر چقدر که بخواهید برایتان فریاد می زنم!!
                                                                                    منبع: کتاب داستانهایی از مثنوی
                                                                                                                     گردآوری: پرهام صدیقی
 نظر فراموش نشود 


یکشنبه 2 مهر 1391

شیر، گرگ و روباهشیر و گرگ و روباه با هم برای شکار رفته بودند. هر سه بعد از مدتی تلاش فراوان یک گاو، یک بز و یک خرگوش شکار کردند.
- روباه و گرگ به شکار ها طمع کرده اند.
-شکار ها را تقسیم کن!
- گاو سهم شما، بز سهم من و خرگوش سهم روباه.
شیر بخاطر اینکه گرگ جسارت کرده و برای خودش سهمی در نظر گرفته پرید و سر گرگ را از تنش جدا کرد.
-تو شکار ها را تقسیم کن!
- گاو صبحانه شما، بز غذای ظهرتان و خرگوش هم شام شما باشد.
- تو اینطور تقسیم کردن را از چه کسی یاد گرفته ای؟!
- قربان! از سر گرگ که از تنش جدا شد!
                                                                                      منبع: کتاب داستانهایی از مثنوی
                                                                                                                         گردآوری:پرهام صدیقی


جمعه 31 شهریور 1391

حضرت رسول و نجار   در زمان حضرت رسول (ص) نجاری از رهی می گذشت که در جیب عبایش پول زیادی بود. پیغمبر او را دید که جیب عبایش باد کرده است از او سوال کرد در جیب چه داری؟
   نجار از ترس این که پیغمبر از او خمس و ذکات بگیرد گفت:
- هیچ چیز. در جیبم « شکاتم »* دارم. 
پیغمبر در حق او دعای خیر می کند و می گوید:
- خداوند شکاتم تو را برکت بدهد.
از آن زمان نجاران تا دو تا داسی،تبری رنده ای می زنند دور و برشان پر از « شکاتم » می شود.
                                                    
                                                                                                              منبع: کتاب افسانه های گیلان
                                                                                                         گردآورنده: محمد تقی پور احمد جکتاجی


* شکاتم : خرده چوب های ریزی که از زدن داس و تبر و تیشه و رنده به چوب و تخته پدید می آید.


سه شنبه 28 شهریور 1391

خاطره پیرزن صد ساله...در مناطق ییلاقی استان گیلان، مردم با کمبود آب برای آبیاری مزارع خود روبرو هستند و روستای جلیسه از این کمبود بی بهره نیست. اهالی جلیسه برای حل این مشکل روزانه یک مزرعه را آبیاری می کردند. رخسارماشل* صد سال داشت. او نیز مانند بقیه ساکنین جلیسه مزرعه خود را داشت و دست تنها بود و خود بر روی مزرعه اش کار می کرد. روزی کشت و کار روی مزرعه اش تا غروب به طول انجامید و اتفاقآ فردای آن روز نوبت آبیاری مزرعه او بود. او که مزرعه اش تا خانه اش فاصله ای نسبتآ طولانی داشت با خود فکر کرد:
- از ناها چیرین مال هرم. د که شو کرمه. اما صبح زود چیرین ورم؟* ( الان چگونه به خانه برگردم. دیگر که شب شده است و بعد صبح زود چگونه بیایم؟)